Utdelningar

Utdelningar från mina aktier är mitt främsta flöde av passiv inkomst. Aktieinnehaven är stora företag som visat på en lång historik av att betala tillbaka till aktieägarna, samt år efter år höja utdelningarna.

2017 mottagna utdelningar: 8 154 kr.
2018 prognos utdelningar: 40 000 kr (+390%).

Mina utdelningar månadsvis, från och med de första utdelningarna i februari 2017:

År efter år är tanken att utdelningarna ska byggas på. Här är beloppen ackumulerade över tid: