Portfölj

Portföljen uppdateras automatiskt från mitt Google Sheets, så siffrorna är alltid rykande färska.
Markerat i blått är de jag klassar som kärninnehav.